Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

W celu zlokalizowania położenia danej pozycji w bibliotece należy zwracać uwagę na oznaczenia znajdujące się na początku sygnatury. Wskazują one na agendy, w których udostępniane są poszczególne książki:

Art Arteteka – wejście od ul. Szujskiego

Bgr Oddział Informacji Naukowej I Bibliograficznej – Czytelnia - pok. 116 (I piętro)

BgrIR Oddział Informacji Regionalnej - Czytelnia - pok. 112 (I piętro)

BgrIB Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej - pok. 256 (II piętro)

BgrCK Czytelnia Komputerowa - pok. 313 (III piętro)

Czas Czytelnia Czasopism - pok. 152 (I piętro)

CzG Czytelnia Główna - pok. 337 (III piętro)

CzG-m Czytelnia Główna - pok. 337 (III piętro)

CzG-s Czytelnia Główna - pok. 337 (III piętro)

eArt Arteteka – wejście od ul. Szujskiego

Muz Oddział Zbiorów Muzycznych i Audiowizualnych - pok. 250 (II piętro)

Obc Oddział Zbiorów Obcojęzycznych - pok. 253 (II piętro)

ODz Oddział dla Dzieci - pok. 48 (parter)

OML Oddział dla Młodzieży - pok. 51 (parter)

WG Wypożyczalnia Główna - pok. 11 (parter)

WM Wypożyczalnia Międzybiblioteczna - pok. 141 (I piętro)

WNiew Wypożyczalnia Książki Mówionej i Brajlowskiej - pok. 54 (parter)