Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Wypożyczone dokumenty można prolongować trzykrotnie. Dotyczy to jedynie dokumentów, które nie są przetrzymane, w sytuacji kiedy czytelnik nie zalega z opłatami za przetrzymanie w żadnej z agend, a wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika.

Prolongaty można dokonać:

 • przez katalog elektroniczny dostępny ze strony www Biblioteki (logowanie do katalogu),
 • osobiście w bibliotece, w agendzie, z której zostały wypożyczone dokumenty
 • telefonicznie - pod nr tel. 12 37-52-200 w godzinach:
  • Poniedziałek 8.00-19.00
  • Wtorek 8.00-19.00
  • Środa 8.00-19.00
  • Czwartek 12.00-19.00
  • Piątek 8.00-19.00
  • Sobota 9.00-15.00
 • w Oddziale Zbiorów Muzycznych i Audiowizualnych prolongaty można dokonać tylko w Oddziale osobiście lub telefoniczne (tel. 12 37 52 257) w godzinach otwarcia Oddziału.

Wypożyczonych dokumentów nie można prolongować za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Aby dokonać prolongaty wypożyczonych materiałów przez katalog elektroniczny należy zalogować się ze strony biblioteki do katalogu komputerowego WBP (ikonka żółtej kłódki w prawym górnym rogu ekranu). Przy logowaniu należy podać: numer karty bibliotecznej (bez początkowych zer) oraz hasło - dla użytkowników zapisanych do 28 lipca 2014 r. są nim pierwsze 4 litery nazwiska, bez polskich znaków. Pozostali użytkownicy hasło otrzymują na podany w bibliotece adres mailowy – hasło to należy zmienić przy pierwszym logowaniu do katalogu.

Po zalogowaniu i wejściu na konto pojawia się lista tytułów wypożyczonych przez danego użytkownika. Z kolumny po lewej stronie należy wybrać "Prolongaty" i kliknąć polecenie "Prolonguj" przy wybranych tytułach lub przedłużyć termin zwrotu wszystkich materiałów wypożyczonych naraz (oczywiście, jeśli nie zostały przekroczone terminy zwrotu wypożyczonych tytułów albo wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika ).