Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A
Zapisu do Biblioteki można dokonać tylko osobiście.

Zgłaszający się (Zapis Centralny - parter, pok. nr 6) powinien:
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu WBP w Krakowie,
  • okazać dokument tożsamości,
  • osoby niepełnoletnie zapisywane są na podstawie tymczasowego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej, konieczne jest również pisemne poręczenie i dowód tożsamości rodzica lub opiekuna prawnego (do wglądu).
Zapisu można dokonać: poniedziałek -środa 8.00-19.00, czwartek 12.00-19.00, piątek 8.00-19.00, sobota 9.00-14.00.

Ze zbiorów Biblioteki można korzystać zaraz po dokonaniu formalności zapisu.