Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Praca

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko pracownik Działu Organizacji i Promocji Wydarzeń kulturalnych

Od kandydatów oczekujemy:

 • znajomości języka angielskiego minimum na poziomie B2 (mile widziana potwierdzona certyfikatem),
 • umiejętności praktycznej obsługi MS Office i podobnych popularnych pakietów oprogramowania biurowego oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętności fotografowania w tym w szczególności w zakresie fotografii reportażowej oraz podstawowej obróbki zdjęć,
 • podstawowych umiejętności realizacji materiałów video, ich montażu, edycji oraz zamieszczania w popularnych serwisach internetowych,
 • wysokich kompetencji estetycznych, znajomości elementarnych zasad przygotowywania projektów graficznych i umiejętności tworzenia projektów za pomocą popularnych zarówno amatorskich jak profesjonalnych środowisk pracy (m.in. Corel, Gimp, PS, Canva),
 • wysokich umiejętności organizacyjnych i samodzielności w prowadzeniu powierzonych zadań,
 • umiejętności efektywnego zarządzania czasem i priorytetami,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności pracy pod presją czasu, energiczności,
 • dyskrecji, wysokiej kultury osobistej, komunikatywności i elastyczności,
 • asertywności i odporności na stres,
 • otwartości w kontaktach z ludźmi

Główne obowiązki to m.in.:

 • Promocja Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie za pomocą wszelkich dostępnych dla pracownika form, metod i środków, realizacja form pracy z użytkownikiem, w tym cyklicznych spotkań popularyzujących literaturę i naukę; opracowywanie planów, harmonogramów i kosztorysów tych form.
 • przygotowywanie graficznej oprawy wszelkich materiałów Biblioteki
 • Oprowadzanie grup użytkowników po Bibliotece.
 • tworzenie tekstów promocyjnych (copywriting),
 • tworzenie i obróbka fotografii
 • tworzenie materiałów audio-wideo
 • obsługa stron internetowych opartych o CMS Joomla, Wordpress i inne.

Charakterystyka pracy na stanowisku:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1,0 etatu,
 • praca 40 godzin tygodniowo - 8 godzin dziennie, wyjątkowo również w weekendy
 • miejsce pracy: budynek główny WBP w Krakowie, ul. Rajska 1
 •  przewidywany termin zatrudnienia nowego pracownika to grudzień 2017 roku.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: (z dopiskiem „rekrutacja do działu promocji” w temacie wiadomości). Do przesłanych dokumentów należy załączyć klauzulę o ochronie danych osobowych. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 października 2017 roku.

 Po weryfikacji Państwa dokumentów wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy przy badaniach statystycznych oraz prowadzeniu zajęć edukacyjno-integracyjnych w ramach płatnego stażu w Dziale Edukacji, Nauki i Badań. 

Staż organizowany i finansowany jest przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a skierowany jest do osób w wieku do 29 lat zarejestrowanych w Urzędzie.

Do zadań stażysty należeć będzie pomoc m.in. przy:

* zbieraniu danych i opracowaniu materiału statystycznego

* pracach biurowych,

* organizowaniu imprez promujących integrację społeczną oraz edukację dorosłych,

* opracowywaniu materiałów szkoleniowych,

* przygotowaniu kursów e-learningowych,

* obsłudze użytkowników,

* redagowaniu i korekcie treści.

Możliwość prowadzenia zajęć:

* szkoleń komputerowych dla seniorów

* spotkań biblioterapeutycznych itp.

Od stażysty wymagamy:

 * wykształcenia wyższego, pożądane wyższe bibliotekoznawcze, socjologiczne, psychologiczne,

 * znajomości języka angielskiego, dobrego w mowie i w piśmie,

 * umiejętności obsługi komputera,

 * zdolności komunikacyjnych,

 * kultury osobistej,

 * umiejętności pracy w zespole.

 Aplikacje na staż należy składać za pośrednictwem Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Oferta skierowana jest do osób w wieku do 29 lat zarejestrowanych w Urzędzie.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Grodzkiego Urzędu Pracy.

 

W razie pytań i wątpliwości osobą do kontaktu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie jest Pani Aleksandra Mazurek.

 

tel: 12 37 52 240

e-mail:

 

Procedura rekrutacji pracowników w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie

Koordynator: Główny Specjalista ds. Personalnych

Uczestnicy: Dyrektor, kierujących komórkami organizacyjnymi, właściwymi dla danego stanowiska pracy

Cel: Zapewnienie prawidłowego procesu przyjmowania nowych pracowników