Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Praca

Procedura rekrutacji pracowników w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie

Koordynator: Główny Specjalista ds. Personalnych

Uczestnicy: Dyrektor, kierujących komórkami organizacyjnymi, właściwymi dla danego stanowiska pracy

Cel: Zapewnienie prawidłowego procesu przyjmowania nowych pracowników