Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Praca

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy przy badaniach statystycznych oraz prowadzeniu zajęć edukacyjno-integracyjnych w ramach płatnego stażu w Dziale Edukacji, Nauki i Badań. 

 

Staż organizowany i finansowany jest przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a skierowany jest do osób w wieku do 29 lat zarejestrowanych w Urzędzie.

 

Do zadań stażysty należeć będzie pomoc m.in. przy:

 

* zbieraniu danych i opracowaniu materiału statystycznego

 

* pracach biurowych,

 

* organizowaniu imprez promujących integrację społeczną oraz edukację dorosłych,

 

* opracowywaniu materiałów szkoleniowych,

 

* przygotowaniu kursów e-learningowych,

 

* obsłudze użytkowników,

 

* redagowaniu i korekcie treści.

 

Możliwość prowadzenia zajęć:

 

* szkoleń komputerowych dla seniorów

 

* spotkań biblioterapeutycznych itp.

 

Od stażysty wymagamy:

 

* wykształcenia wyższego, pożądane wyższe bibliotekoznawcze, socjologiczne, psychologiczne,

 

* znajomości języka angielskiego, dobrego w mowie i w piśmie,

 

* umiejętności obsługi komputera,

 

* zdolności komunikacyjnych,

 

* kultury osobistej,

 

* umiejętności pracy w zespole.

 

Aplikacje na staż należy składać za pośrednictwem Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Oferta skierowana jest do osób w wieku do 29 lat zarejestrowanych w Urzędzie.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Grodzkiego Urzędu Pracy.

 

W razie pytań i wątpliwości osobą do kontaktu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie jest Pani Aleksandra Mazurek.

 

tel: 12 37 52 240

e-mail:

 

Procedura rekrutacji pracowników w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie

Koordynator: Główny Specjalista ds. Personalnych

Uczestnicy: Dyrektor, kierujących komórkami organizacyjnymi, właściwymi dla danego stanowiska pracy

Cel: Zapewnienie prawidłowego procesu przyjmowania nowych pracowników