Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Program Rozwoju Bibliotek

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie pełni w Małopolsce rolę regionalnego koordynatora Programu Rozwoju Bibliotek.

Program Rozwoju Bibliotek jest polską wersją programu wspierania bibliotek publicznych, który z powodzeniem był już wcześniej realizowany w innych krajach, m.in. w USA, Meksyku i na Łotwie. Celem polskiej edycji jest nie tylko wyposażenie placówek bibliotecznych w nowoczesny sprzęt komputerowy i zapewnienie im dostępu do szerokopasmowego Internetu, ale również uczynienie z nich instytucji, która stałaby się miejscem spotkań, odpoczynku i wymiany wiedzy w małych miejscowościach, zwłaszcza położonych na obszarach wiejskich. Dzięki narzędziom teleinformatycznym, szkoleniom i innym formom wsparcia małe biblioteki będą mogły rozwijać swoją działalność i w efekcie przekazywać impuls do rozwoju poszczególnym mieszkańcom i całej społeczności.

Realizacja PRB nadzorowana przez FRSI we współpracy z MKiDN oraz innymi instytucjami i organizacjami kultury (m.in. Wojewódzkimi Bibliotekami Publicznym, Instytutem Książki), zostanie sfinansowana ze środków przekazanych przez Fundację Billa i Melindy Gates. Głównym partnerem FRSI na terenie naszego województwa jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, która odpowiadać będzie m.in. za organizację szkoleń dla bibliotekarzy.

19 sierpnia 2009 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie podpisano porozumienie o współpracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Województwa Małopolskiego i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy realizacji Programu Rozwoju Bibliotek.

Umowę podpisali Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda i Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM Krzysztof Markiel reprezentujący Zarząd Województwa Małopolskiego oraz Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Jacek Wojnarowski. Gości powitała Anna Wiśniewska - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. W uroczystości wziął także udział Jacek Michałowski - Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Na mocy porozumienia w województwie małopolskim powstało Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek. Oprócz Wojewody Małopolskiego i Marszałka Województwa Małopolskiego w partnerstwie uczestniczyć mają przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych ważnych dla rozwoju regionu - wyższe uczelnie, władze oświatowe, przedstawiciele kościołów, organizacje samorządowe i gospodarcze. Porozumienie przewiduje ponadto, że władze województwa małopolskiego będą wspierać Program Rozwoju Bibliotek promocyjnie i informacyjnie.

Aktualne numery "Biuletynu Programu Rozwoju Bibliotek" można pobrać tutaj.

Więcej o Programie Rozwoju Bibliotek: www.biblioteki.org