Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Szkoła @ktywnego Seniora

Szkoła @ktywnego SenioraSzkoła @ktywnego SenioraJednym z zadań Działu Edukacji Nauki i Badań jest organizacja zajęć edukacyjnych związanych z zaspokajaniem potrzeb informacyjnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub informacyjnym, w tym osób starszych. Wspieranie inicjatyw kształtujących postawy tolerancji i otwarcia na innych oraz stymulowanie procesów włączenia społecznego. Upowszechnianie edukacji i informacji o integracji społecznej. Pracownicy działu współpracują z administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi. Od 2006 do marca 2012 tymi zadaniami zajmowało się Regionalne Centrum Integracji Społecznej.

Szczegółowe informacje dotyczące działań dla seniorów oraz aktualne propozycje szkoleń i wykładów prowadzonych w ramach Szkoły @ktywnego Seniora znajdują się na stronie: www.sas.tpnk.org.pl i na podstronie Edukacja i integracja.

Informacje można również uzyskać pod nr tel. 12/ 37-52-238 i adresem e-mail: .

Uzupełnieniem kursów, które odbywają się stacjonarnie dla seniorów, jest wdrożona w okresie wakacyjnym 2012 roku platforma e-learningowa: kursy.rajska.info.

Celem udostępnienia e-kursów jest zachęcenie do samokształcenia, możliwość utrwalenia nabytej wiedzy, zapoznanie się z materiałami dodatkowymi, które z powodu ograniczonego czasu nie zostały przekazane na zajęciach stacjonarnych, a także wsparcie i wymiana doświadczeń on-line z innymi kursantami oraz prowadzącymi szkolenia.
Do przygotowania e-kursów wykorzystano platformę Moodle, która jest dostępna za darmo jako oprogramowanie open source zgodnie z licencją GNU GPL. Potrzeba jej implementacji wynikała z konieczności wsparcia procesu nauczania.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej szkoleń komputerowych prowadzonych w ramach Programu „Szkoła @ktywnego Seniora – S@S” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Poznanie Państwa opinii pozwoli nam lepiej dostosować ofertę do oczekiwań zainteresowanych. Ankieta jest anonimowa i jej wypełnienie nie zajmie Państwu dużo czasu. Prosimy o szczere wypowiedzi.

Wypełnienie jednej ankiety oznacza ocenę jednego szkolenia. Jeżeli Państwo uczestniczyli w kilku szkoleniach, oceniając je, należy za każdym razem wypełnić kolejną ankietę.