Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny

Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie wspólnie z Małopolskim Związkiem Regionalnych Towarzystw Kultury wydaje rocznik Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny. Rocznik popularyzuje małopolskie dziedzictwo historyczne i kulturowe, prezentuje osiągnięcia twórców i badaczy regionu, kulturę mniejszości narodowych i etnicznych, ścieżki edukacji regionalnej, życie intelektualne społeczności lokalnych, a także materiały archiwalne i dokumenty ruchu regionalistycznego.

Pierwszy tom rocznika  ukazał się w 1999 roku.

Od 2001 roku Redakcja rocznika ma swoją siedzibę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Informacja o możliwości nabycia tomu bieżącego, jak i poprzednich: WBP w Krakowie, ul. Rajska 1, piętro I, pok. 125, tel. 12 37 52 232.

Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Karelus

Więcej informacji:

http://www.malopolska.org/