Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Partnerstwo dla książki

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Partnerstwo dla Książki, na realizacje  projektów:

Wakacje na Rajskiej-z rajską dookoła świata

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w ramach projektu  Wakacje na Rajskiej -  z Rajską dookoła świata zaprasza dzieci w literacką podróż do najdalszych lądów i dawnych czasów.

Na zajęciach uczestnicy zetkną się z terminem wielokulturowości i historią ludzkości, nauczą tolerancji dla inności, dowiedzą, gdzie leżą odległe kraje i jakie są znaki szczególne kultury zamieszkujących je ludów, rozwiną wrażliwość na lekturę i poznają wiele ciekawych wierzeń z czterech stron świata.  Ponadto w ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty baletowe, zajęcia na których dzieci będą tworzyły własne komiksy oraz poznają  sztukę sumi-e  - ilustrowanie tuszem, zaczynając od najczęściej spotykanych w japońskiej sztuce motywów takich  jak bambus, kwiaty śliwy i wiśni.

Na krakowskich plantach znajdować się będzie stoisko biblioteki, gdzie całe rodziny będą mogły czytać na świeżym powietrzu, a najmłodszych czytelników będziemy zapraszać  na organizowane tam warsztaty i gry.  Na stoisku biblioteki w parku będzie można oddać również książki wypożyczone z biblioteki.

Patronat honorowy: CzasDzieci.pl

Kwota uzyskanego dofinansowania – 30000,00

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Aplikacje mobilne w bibliotece

Celem projektu jest realizacja cyklu szkoleń dla bibliotekarzy z terenu Małopolski. Bibliotekarze nabędą umiejętności obsługi już istniejących oraz tworzenia nowych aplikacji mobilnych, które posłużą do działań promujących czytelnictwo i biblioteki publiczne. Ze względu na ogólną dostępność (smartfony, tablety) i prostotę swej obsługi, aplikacje mobilne docelowo pozwolą bibliotekom publicznym trafić do grup odbiorców mniej obeznanych w obsłudze komputerów tradycyjnych (stacjonarnych) i mniej sprawnych w korzystaniu z ich oprogramowania (np. seniorów, dzieci i in.). Przeszkolenie bibliotekarzy w tym zakresie umożliwi wdrożenie innowacyjnych usług, które pozwolą zachęcić nowych użytkowników do korzystania z oferty bibliotek publicznych w regionie.

Szkolenia w ramach projektu zrealizowane zostaną w okresie październik-listopad 2018 r.

Kwota uzyskanego dofinansowania – 20.000,00

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Partnerstwo dla Książki, na realizacje trzech projektów:

Wakacje na Rajskiej-Rajska na wakacjach

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w sierpniu i wrześniu zorganizuje warsztaty dla dzieci. Dzięki poszerzeniu oferty o zajęcia z różnych dziedzin, łączących się z literaturą, biblioteka może lepiej odpowiedzieć na potrzeby czytelników oraz wzmocnić swoją pozycję jako ośrodka kulturotwórczego, animującego kulturę od najmłodszych lat.

W jednym z krakowskich parków znajdować się będzie także stoisko biblioteki, gdzie w komfortowych warunkach całe rodziny będą mogły czytać na świeżym powietrzu a dodatkowo najmłodszych czytelników zapraszać będziemy na organizowane tam warsztaty.

Warsztaty, odbywające się zarówno w bibliotece, jak i w parku poprowadzą eksperci i pasjonaci nauki, sztuki i kultury. Celem, zarówno warsztatów, jak i stoiska biblioteki w parku, jest nie tylko zachęcenie do czytania, ale także kształtowanie właściwych postaw w sytuacjach społecznych, budowanie odpowiedzialności za zadania podczas pracy grupowej, rozbudzenie wyobraźni dzieci oraz pobudzenie kreatywności. Dzieci nabędą wiedzę o bezpieczeństwie, zdrowiu i otaczającym je świecie. To również zachęta do tworzenia własnych prac oraz popularyzacja różnych gatunków literatury.

Patronat honorowy: CzasDzieci.pl

Kwota uzyskanego dofinansowania – 29225,00

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Literatura performatywnie, czyli czytanie w formie

Projekt ma na celu zaproponowanie nowej formy kontaktu z literaturą w bibliotece .Głównym beneficjentem zadania jest młodzież o zainteresowaniach artystycznych ,uzdolniona teatralnie, lub chcąca dopiero zdobyć teatralny warsztat, uczęszczająca do krakowskich liceów. Biblioteka chce pokazać uczestnikom projektu nowatorskie formy pracy z tekstem literackim, poszerzyć możliwości interpretacji tekstu, rozszerzyć zainteresowania czytelnicze młodzieży przez przybliżenie książkowego świata za pomocą teatralnych środków, aktywizację i inspirację zachowań twórczych, ujawnienie i rozwijanie talentów aktorskich młodzieży, budowanie świadomego odbioru sztuki i otwartości uczestników na udział w wydarzeniach artystycznych. Chcemy również zachęcić naszych użytkowników do pracy w grupie, pokazać jak wspólna praca pozwala na stworzenie nowego dzieła i jak biblioteka daje możliwość realizacji własnych pasji twórczych, wspólnej pracy i zabawy, umożliwia nawiązywanie więzi .

Zadanie realizowane będzie poprzez warsztaty czytania per formatywnego z elementami dramy prowadzone przez instruktorów, wystawienie spektakli finałowych oraz w ramach zadania „Metafizyka języka „ - czytanie poezji w kilku językach przez wolontariuszy obcokrajowców współpracujących z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie. Każdy warsztat będzie zamkniętą całością składającą się z 4 spotkań po 2 godziny.

Kwota uzyskanego dofinansowania – 13840,00

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Gry w bibliotece

Celem projektu jest realizacja cyklu szkoleń dla bibliotekarzy z terenu Małopolski. Bibliotekarze nabędą umiejętności organizowania i tworzenia gier, które posłużą do działań promujących czytelnictwo i biblioteki oraz wzbogacą ich ofertę. Przeszkolenie bibliotekarzy w zakresie grywalizacji i technik LARP umożliwi wdrożenie innowacyjnych usług, które pozwolą zachęcić nowych użytkowników, szczególnie młodych, do korzystania z bibliotek.

 Kwota uzyskanego dofinansowania – 14213,00

W ramach projektu w okresie od 10 października do 15 listopada  2017 r. w WBP w Krakowie zostało zorganizowanych  7 warsztatów poświęconych 4 tematom.

Łącznie uczestniczyło w nich 104 małopolskich bibliotekarzy.

Zapraszamy do pobrania polskiej wersji gry Digital Zombies oraz potrzebnych do jej realizacji materiały pomocniczych, które na zamówienie WBP w Krakowie zostały przygotowane w ramach projektu. Spolszczenia  dokonano na podstawie angielskojęzycznej wersji opracowanej przez dr Juliette Levy i udostępnionej na zasadzie wolnej licencji Creative Commons.

Plików:
Digital Zombies_wprowadzenie

Pobierz
Dodany
Wielkość
Pobrany
13:38:15 28-11-2017
518.63 KB
178

Digital Zombies_misje

Pobierz
Dodany
Wielkość
Pobrany
12:57:18 30-11-2017
504.14 KB
154

Digital Zombies_scenariusze

Pobierz
Dodany
Wielkość
Pobrany
12:57:38 30-11-2017
373.2 KB
172

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego