Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Partnerstwo dla książki 2017

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Partnerstwo dla Książki, na realizacje trzech projektów:

Wakacje na Rajskiej-Rajska na wakacjach

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w sierpniu i wrześniu zorganizuje warsztaty dla dzieci. Dzięki poszerzeniu oferty o zajęcia z różnych dziedzin, łączących się z literaturą, biblioteka może lepiej odpowiedzieć na potrzeby czytelników oraz wzmocnić swoją pozycję jako ośrodka kulturotwórczego, animującego kulturę od najmłodszych lat.

W jednym z krakowskich parków znajdować się będzie także stoisko biblioteki, gdzie w komfortowych warunkach całe rodziny będą mogły czytać na świeżym powietrzu a dodatkowo najmłodszych czytelników zapraszać będziemy na organizowane tam warsztaty.

Warsztaty, odbywające się zarówno w bibliotece, jak i w parku poprowadzą eksperci i pasjonaci nauki, sztuki i kultury. Celem, zarówno warsztatów, jak i stoiska biblioteki w parku, jest nie tylko zachęcenie do czytania, ale także kształtowanie właściwych postaw w sytuacjach społecznych, budowanie odpowiedzialności za zadania podczas pracy grupowej, rozbudzenie wyobraźni dzieci oraz pobudzenie kreatywności. Dzieci nabędą wiedzę o bezpieczeństwie, zdrowiu i otaczającym je świecie. To również zachęta do tworzenia własnych prac oraz popularyzacja różnych gatunków literatury.

Patronat honorowy: CzasDzieci.pl

Kwota uzyskanego dofinansowania – 29225,00

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Literatura performatywnie, czyli czytanie w formie

Projekt ma na celu zaproponowanie nowej formy kontaktu z literaturą w bibliotece .Głównym beneficjentem zadania jest młodzież o zainteresowaniach artystycznych ,uzdolniona teatralnie, lub chcąca dopiero zdobyć teatralny warsztat, uczęszczająca do krakowskich liceów. Biblioteka chce pokazać uczestnikom projektu nowatorskie formy pracy z tekstem literackim, poszerzyć możliwości interpretacji tekstu, rozszerzyć zainteresowania czytelnicze młodzieży przez przybliżenie książkowego świata za pomocą teatralnych środków, aktywizację i inspirację zachowań twórczych, ujawnienie i rozwijanie talentów aktorskich młodzieży, budowanie świadomego odbioru sztuki i otwartości uczestników na udział w wydarzeniach artystycznych. Chcemy również zachęcić naszych użytkowników do pracy w grupie, pokazać jak wspólna praca pozwala na stworzenie nowego dzieła i jak biblioteka daje możliwość realizacji własnych pasji twórczych, wspólnej pracy i zabawy, umożliwia nawiązywanie więzi .

Zadanie realizowane będzie poprzez warsztaty czytania per formatywnego z elementami dramy prowadzone przez instruktorów, wystawienie spektakli finałowych oraz w ramach zadania „Metafizyka języka „ - czytanie poezji w kilku językach przez wolontariuszy obcokrajowców współpracujących z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie. Każdy warsztat będzie zamkniętą całością składającą się z 4 spotkań po 2 godziny.

Kwota uzyskanego dofinansowania – 13840,00

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Gry w bibliotece

Celem projektu jest realizacja cyklu szkoleń dla bibliotekarzy z terenu Małopolski. Bibliotekarze nabędą umiejętności organizowania i tworzenia gier, które posłużą do działań promujących czytelnictwo i biblioteki oraz wzbogacą ich ofertę. Przeszkolenie bibliotekarzy w zakresie grywalizacji i technik LARP umożliwi wdrożenie innowacyjnych usług, które pozwolą zachęcić nowych użytkowników, szczególnie młodych, do korzystania z bibliotek. Szkolenia przeprowadzone zostaną w okresie październik-listopad 2017

Kwota uzyskanego dofinansowania – 14213,00

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego