Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Projekty

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Erasmus+ Młodzież to sektor realizujący działania programu Erasmus+ skierowane do młodzieży, osób z nią pracujących oraz organizacji działających na jej rzecz, a także do firm i instytucji mogących mieć wpływ na rozwój edukacji pozaformalnej. Kontynuuje tradycje programu „Młodzież w działaniu”, realizowanego w latach 2007-2013.

European Voluntary Service (EVS) – to Akcja umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną.

Projekt „EVS  is your oyster – Meet me in the library”  realizowany jest w porozumieniu partnerskim Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM. Ze strony Biblioteki projekt koordynuje Dział Edukacji, Nauki i Badań.

Do tej pory we wszystkich edycjach projektu odbyło się 1320 spotkań w 90 cyklach, w których uczestniczyło ok. 1250 osób. Zajęcia prowadziło łącznie 15 wolontariuszy z Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Francji.

Dzięki projektowi Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ma przyjemność gościć wolontariuszy z Francji, Hiszpanii oraz Niemiec, którzy realizując zadania ujęte w projekcie „Meet me in the library” promują kulturę swoich krajów oraz prowadzą w Bibliotece konwersacje w językach hiszpańskim, francuskim, niemieckim i angielskim.

Zajęcia poprowadzą Wolontariusze EVS:

Alberto Rus Padilla wolontariusz z Hiszpanii. Jego rodzinnym miastem jest Siles w Andaluzji. Alberto udzielał lekcji z matematyki. Dobrze posługuje się językiem angielskim. Swój udział w projekcie traktuje jako możliwość nabycia nowych umiejętności. 

Margaux Hodebert pochodzi z miejscowości Pleslin w Francji. Interesuje się historią sztuki oraz podróżami. Już w bardzo młodym wieku zwiedzała kraje na całym świecie. Dobrze posługuje się językiem angielskim. W trakcie wolontariatu chce dzielić się z innymi swoją wiedzą i zainteresowaniami.

Helena Iglesias Martín wolontariuszka z Hiszpanii. Bardzo dobrze komunikuje się po angielsku, zna też podstawy francuskiego. Ukończyła studia z zakresu biznesu i prawa, co pozwoliło jej na zdobycie wielu przydatnych umiejętności. Lubi czytać książki, grać na flecie, tenisa oraz malować.

Paul Naumann pochodzi z miejscowości Bad Oeynhausen w Niemczech. Lubi podróżować i zwiedzać nowe miejsca. Posiada doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą.

Po zakończeniu wolontariatu wolontariusze otrzymają Certyfikat Youthpass.

Galeria zdjęć 2012-2016

 

Zapisz

Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie wspólnie z Małopolskim Związkiem Regionalnych Towarzystw Kultury wydaje rocznik Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny. Rocznik popularyzuje małopolskie dziedzictwo historyczne i kulturowe, prezentuje osiągnięcia twórców i badaczy regionu, kulturę mniejszości narodowych i etnicznych, ścieżki edukacji regionalnej, życie intelektualne społeczności lokalnych, a także materiały archiwalne i dokumenty ruchu regionalistycznego.

Pierwszy tom rocznika  ukazał się w 1999 roku.

Od 2001 roku Redakcja rocznika ma swoją siedzibę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Informacja o możliwości nabycia tomu bieżącego, jak i poprzednich: WBP w Krakowie, ul. Rajska 1, piętro I, pok. 125, tel. 12 37 52 232.

Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Karelus

Więcej informacji:

http://www.malopolska.org/

Szkolenia_bibliotekarze_2015_3Program dotacyjny Szkolenia dla bibliotekarzy w 2015 r. finansowany przez Instytut Książki  realizowany jest przez wojewódzkie biblioteki publiczne, w tym również przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. Podobnie jak w  latach ubiegłych ma on pomóc bibliotekarzom w uzyskaniu nowych kompetencji osobistych i zawodowych, ma także służyć podniesieniu prestiżu bibliotek publicznych i zmianie postrzegania ich funkcji przez społeczeństwo.

Szkoleniem „Partnerstwo i współpraca jako źródła korzyści dla biblioteki publicznej” rozpoczęliśmy tegoroczną rundę spotkań w ramach programu Instytutu Książki „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015”.Szkolenia_bibliotekarze_2015_6

Dwie siedemnastoosobowe grupy pracowników małopolskich bibliotek miały okazję dowiedzieć się więcej o szansach i zagrożeniach wynikających z realizacji projektów międzypodmiotowych, budowaniu partnerstwa lokalnego, możliwości zdobywania dodatkowych funduszy, zarządzenia wolontariatem czy zasad współpracy projektowej i strategicznej oraz partycypacyjnego modelu zarządzania lokalną instytucją kultury. Wartości spotkaniu dodała, oprócz prezentowania najlepszych praktyk, możliwość wymiany doświadczeń uczestników w zakresie współpracy z innymi podmiotami. Szkolenie w dniach 21 i 22 października 2015 roku poprowadził p. Piotr Szczęsny, certyfikowany trener, od wielu lat współpracujący z bibliotekami.


 Szkolenia dla bibliotekarzy 2015

Aby stworzyć dobrą relację z młodymi czytelnikami, biblioteki nieustannie muszą myśleć nad wysokiej jakości ofertą, która wyróżni je spośród innych sposobów na spędzanie wolnego czasu. Długofalowy, pozytywny wpływ na postawy czytelnicze to nieustanne wyzwanie dla kreatywności bibliotekarza. Tę kreatywność mieli okazję stymulować pracownicy małopolskich bibliotek publicznych – uczestnicy szkolenia „Nieszablonowa oferta dla młodych czytelników”. 10 i 12 listopada 2015 roku dwie siedemnastoosobowe grupy bibliotekarzy spotkały się w WBP w Krakowie na warsztatach organizowanych w ramach programu.


 Szkolenia dla bibliotekarzy 2015

Co stanowi o wartości relacji z użytkownikiem biblioteki? Jak taką relację skutecznie nawiązać, jak utrzymać i jak wyciągnąć z niej „wartość dodaną”? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy szkolenia „Prospecting i relacja z użytkownikiem nastawiona na współpracę”. Spotkania dla trzydziestu czterech małopolskich bibliotekarzy miały miejsce 12 i 13 listopada 2015 roku w salach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.


 

Szkolenia dla bibliotekarzy 2015Praca w bibliotece to nie tylko książki, spotkania autorskie i miłe pogaduchy na temat literatury. Czasami goniące terminy czy stres związany z przykrymi sytuacjami potrafią negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanej pracy, a stanie na linii oczekiwania klientów – oczekiwania szefa, niejednego może zdezorientować. O tym, jak prezentować asertywne postawy, obsługiwać trudnych klientów oraz obrócić stres w pracy na swoją korzyść rozmawiano z trenerem i psychologiem, Michałem Stolarczykiem. Uczestnikami szkolenia „Trudne sytuacje”, zorganizowanego w dniach 24 i 25 listopada 2015 roku, byli bibliotekarze z sieci małopolskich bibliotek publicznych. Spotkanie było ostatnią częścią realizowanego przez WBP w Krakowie programu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015”, finansowanego ze środków Instytutu Książki.


 

 

 

"Dofinansowano ze środków Instytutu Książki"