Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie włącza się do projektu edukacyjnego pt. „Dwa bratanki - odkrywamy literaturę węgierską w Polsce" organizowanego przez Węgierski Instytut Kultury, Instytut Książki oraz Good Books.

Celem projektu jest przybliżenie literatury węgierskiej bibliotekarzom, a zwłaszcza moderatorom Dyskusyjnych Klubów Książki. Projekt skierowany jest też do bibliotekarzy zajmujących się pozyskiwaniem nowych zasobów wzbogacających księgozbiór biblioteki.

28 marca 2017 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbędzie się pierwsze szkolenie w ramach projektu. Tematem spotkania będzie węgierska literatura piękna dla dorosłych i dla dzieci, twórcy, pisarze, ilustratorzy.

Drugą częścią projektu będzie konkurs na recenzję. Organizatorzy zamierzają nagrodzić najlepszych recenzentów ponad 100 książkami - przekładami literatury węgierskiej.  Konkurs potrwa do końca września 2017 r., a jego rozstrzygnięcie nastąpi podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie w październiku 2017 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny, szczegóły i  zapisy pod adresem:

Szkolenia dla biliotekarzy 2016_10Otoczenie: guerilla marketing to tytuł szkolenia dla bibliotekarzy,  jakie miało miejsce  11 i 12 października 2016 w Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie realizowane w ramach projektu „Mały budżet, duży rezultat”.

Zajęcia prowadziła pani Maria Magdalena Miller, która przybliżyła zagadnienia związane z możliwościami, jakie oferuje marketing partyzancki jako alternatywna droga promocji instytucji bez dużych nakładów finansowych, ale o dużej sile oddziaływania. Uczestnicy zajęć mieli okazję zmierzyć się z ćwiczeniami poświęconymi promowaniu konkretnych postaw i stylu bycia, a w dalszej kolejności - powiązanych produktów. Prowadząca zwróciła szczególna uwagę na niekomercyjne przedsięwzięcia bibliotek, propagujące kulturę literacką, postawy proekologiczne, lokalny patriotyzm. Interesujące były również elementy związane z „media kit”, czyli nowymi kanałami dotarcia do odbiorcy, w nieoczekiwanym momencie i miejscu.

 

Kolejnym szkoleniem przygotowanym dla małopolskich bibliotekarzy w ramach projektu WBP w Krakowie „Mały budżet, duży rezultat”, dofinansowanego ze środków Instytutu Książki było: e-przestrzeń: język komunikacji w sieci, odbywające się  9 i 10 listopada 2016.

Warsztaty prowadzone przez pana Bartłomieja Kiełtykę poświęcone zostały komunikacji z wykorzystaniem technologii informacyjnej między biblioteką a jej użytkownikami. Szkolenie służyło również znalezieniu sposobów na pozyskanie kolejnych odbiorców usług bibliotecznych.

Uczestnicy szkolenia poznali sposoby dotyczące planowania i umiejętnego prowadzenia procesu komunikacji z odbiorcą za pomocą komunikatorów różnego typu. Istotne zagadnienia, które były poruszane podczas zajęć, dotyczyły pomysłów i skutecznych rozwiązań w zakresie pozyskania uwagi oraz zaangażowania odbiorców. Bibliotekarze poznali kolejne sposoby służące „kierowaniem ruchu” zainteresowanych użytkowników sieci na stronę internetową swojej instytucji. Rozszerzyli swoje wiadomości w zakresie mediów społecznościowych, szczególnie zasad z zakresu komunikacji specyficznych dla danego portalu. Uczestniczy rozwinęli swoje umiejętności w zakresie zastosowania netykiety. Bibliotekarze zobaczyli, jak można reagować i rozwiązywać sytuacje kryzysowe (trolling) w ogólnodostępnych kanałach komunikacyjnych.

Aktywny udział szkoleniach wzięło 69 uczestników.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni są organizatorami pilotażowego programu "Praktyka dla praktyka".

Poszukujemy dwóch bibliotek, które będą chciały wymienić się swoimi praktykami i dwóch, które będą chciały uczestniczyć w wizycie studyjnej z elementami job shadowingu. Wizyty odbędą się w listopadzie i na początku grudnia bieżącego roku, każda z nich ma trwać 5 dni roboczych.

Aby wziąć udział w projekcie należy spełnić poniższe warunki:

  • pracownik w Bibliotece należący do sieci Labib, ponieważ to on będzie miejscowym koordynatorem projektu,
  • zgoda Dyrekcji na wysłanie pracownika na tydzień praktyk i przyjęcie - w tym samym czasie - praktykanta z innej biblioteki. Koszty podróży i noclegów pokrywane są z dotacji przyznanej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
  • znalezienie wśród swoich koleżanek i kolegów osoby, która będzie chciała brać udział w wymianie. Uwaga - osoba NIE MOŻE NALEŻEĆ do Labibu.
  • praktyki muszą odbyć się najpóźniej w pierwszym tygodniu grudnia :)

W poniższym linku  znajdą Państwo wszystkie niezbędnie do wypełnienia dokumenty: Regulamin programu, wzory wniosków do porozumień oraz list do Dyrektorów Bibliotek.

Praktyka dla praktyka

Szkolenia_bibliotekarze_2015_3Program dotacyjny Szkolenia dla bibliotekarzy w 2015 r. finansowany przez Instytut Książki  realizowany jest przez wojewódzkie biblioteki publiczne, w tym również przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. Podobnie jak w  latach ubiegłych ma on pomóc bibliotekarzom w uzyskaniu nowych kompetencji osobistych i zawodowych, ma także służyć podniesieniu prestiżu bibliotek publicznych i zmianie postrzegania ich funkcji przez społeczeństwo.

Szkoleniem „Partnerstwo i współpraca jako źródła korzyści dla biblioteki publicznej” rozpoczęliśmy tegoroczną rundę spotkań w ramach programu Instytutu Książki „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015”.Szkolenia_bibliotekarze_2015_6

Dwie siedemnastoosobowe grupy pracowników małopolskich bibliotek miały okazję dowiedzieć się więcej o szansach i zagrożeniach wynikających z realizacji projektów międzypodmiotowych, budowaniu partnerstwa lokalnego, możliwości zdobywania dodatkowych funduszy, zarządzenia wolontariatem czy zasad współpracy projektowej i strategicznej oraz partycypacyjnego modelu zarządzania lokalną instytucją kultury. Wartości spotkaniu dodała, oprócz prezentowania najlepszych praktyk, możliwość wymiany doświadczeń uczestników w zakresie współpracy z innymi podmiotami. Szkolenie w dniach 21 i 22 października 2015 roku poprowadził p. Piotr Szczęsny, certyfikowany trener, od wielu lat współpracujący z bibliotekami.


 Szkolenia dla bibliotekarzy 2015

Aby stworzyć dobrą relację z młodymi czytelnikami, biblioteki nieustannie muszą myśleć nad wysokiej jakości ofertą, która wyróżni je spośród innych sposobów na spędzanie wolnego czasu. Długofalowy, pozytywny wpływ na postawy czytelnicze to nieustanne wyzwanie dla kreatywności bibliotekarza. Tę kreatywność mieli okazję stymulować pracownicy małopolskich bibliotek publicznych – uczestnicy szkolenia „Nieszablonowa oferta dla młodych czytelników”. 10 i 12 listopada 2015 roku dwie siedemnastoosobowe grupy bibliotekarzy spotkały się w WBP w Krakowie na warsztatach organizowanych w ramach programu.


 Szkolenia dla bibliotekarzy 2015

Co stanowi o wartości relacji z użytkownikiem biblioteki? Jak taką relację skutecznie nawiązać, jak utrzymać i jak wyciągnąć z niej „wartość dodaną”? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy szkolenia „Prospecting i relacja z użytkownikiem nastawiona na współpracę”. Spotkania dla trzydziestu czterech małopolskich bibliotekarzy miały miejsce 12 i 13 listopada 2015 roku w salach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.


 

Szkolenia dla bibliotekarzy 2015Praca w bibliotece to nie tylko książki, spotkania autorskie i miłe pogaduchy na temat literatury. Czasami goniące terminy czy stres związany z przykrymi sytuacjami potrafią negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanej pracy, a stanie na linii oczekiwania klientów – oczekiwania szefa, niejednego może zdezorientować. O tym, jak prezentować asertywne postawy, obsługiwać trudnych klientów oraz obrócić stres w pracy na swoją korzyść rozmawiano z trenerem i psychologiem, Michałem Stolarczykiem. Uczestnikami szkolenia „Trudne sytuacje”, zorganizowanego w dniach 24 i 25 listopada 2015 roku, byli bibliotekarze z sieci małopolskich bibliotek publicznych. Spotkanie było ostatnią częścią realizowanego przez WBP w Krakowie programu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015”, finansowanego ze środków Instytutu Książki.


 

 

 

"Dofinansowano ze środków Instytutu Książki"