Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A
 • 1758 r. Początek historii Biblioteki, kiedy to Jacek A. Łopacki przekazuje Miastu Księgozbiór liczący ok. 200 tomów.
 • 1905 r. Powstaje Biblioteka Publiczna Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza.
 • 1920 r. Rada Miasta postanawia utworzyć Bibliotekę Publiczną im. Ernesta Bandrowskiego. Księgozbiór przyszłej Biblioteki zostaje zdeponowany w Muzeum Przemysłowym (1922 r.)
 • 1945 r. Miejska Rada Narodowa przyjmuje uchwałę o utworzeniu Publicznej Biblioteki Miasta Krakowa, a pierwszym jej dyrektorem mianuje doc. dr. Józefa Korpałę.
 • 1949 r. Zostaje powołana - równorzędna- Wojewódzka Biblioteka Publiczna.
 • 1955 r. Z połączenia Bibliotek: Wojewódzkiej oraz Miejskiej powstaje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna (rozdzielone ponownie w 1958 r.)
 • 1965 r. Biblioteka Główna otrzymuje status biblioteki naukowej.
 • 1975 r. Ponowne połączenie Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej po kolejnych zmianach administracyjnych.
 • 1990 r. W konsekwencji postanowień "Ustawy o samorządzie terytorialnym" następuje podział bibliotek publicznych na państwowe (wojewódzkie) i samorządowe (miejskie, gminne i miejsko-gminne).
 • 1993 r. Zarządzeniem Wojewody Krakowskiego Biblioteka przyjmuje nazwę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i otrzymuje nowy statut.
 • 1996 r. Biblioteka przenosi się do budynku przy ul. Rajskiej.
 • 1999 r. Biblioteka staje się instytucją samorządową - centralną biblioteką publiczną dla Województwa Małopolskiego.