Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie jest główną, publiczną biblioteką województwa małopolskiego, finansowaną przez samorząd województwa małopolskiego.

Spełnia dwie podstawowe funkcje:

 1. gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory na miejscu i na zewnątrz, pośredniczy w wypożyczaniu międzybibliotecznym.
   
 2. wspiera merytorycznie sieć samorządowych bibliotek publicznych w Małopolsce.
   

Jej zbiory obejmują około 500 tysięcy jednostek inwentarzowych. Zakres tematyczny zbiorów jest uniwersalny z przewagą piśmiennictwa humanistyczno - społecznego.

Biblioteka gromadzi oprócz książek i czasopism również zbiory specjalne: płyty analogowe i CD, płyty DVD, CD-ROM- y, książkę "mówioną" i brajlowską, dokumenty życia społecznego. WBP oferuje użytkownikom 400 miejsc w czytelniach oraz 40 stanowisk komputerowych. Biblioteka zapewnia również dostęp do katalogowych i pełnotekstowych baz elektronicznych zarówno na miejscu jak i on-line.

Czytelnik ma możliwość korzystania także poprzez Internet z:

 • katalogu w formie elektronicznej
   
 • multiwyszukiwarki FIDKAR Małopolski
   
 • zasobów Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej dostępnych na stronie: http://mbc.malopolska.pl
   

Fidkar Małopolski powstał jako efekt współpracy bibliotek publicznych Małopolski. Umożliwia on jednoczesne przeszukiwanie baz bibliograficznych i katalogowych bibliotek województwa małopolskiego.

Małopolska Biblioteka Cyfrowa została powołana do życia dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. W tworzeniu zasobów Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej WBP współpracuje z szeregiem instytucji m. in. z bibliotekami, archiwami, organizacjami pozarządowymi, wydawcami i samymi twórcami. Głównym jej celem jest prezentacja w formie cyfrowej bogatego i różnorodnego dziedzictwa kulturowego Małopolski.