Katalog Online

Wyszukaj:

Tytuł
Autor

Rodzaj dokumentu:

Zaloguj się do katalogu:

Numer karty: Hasło:

Lub przejdź do katalogu aby zobaczyć więcej opcji wyszukiwania.

A A A

BezpieczniSeminaria „Bezpieczeństwo w realu i wirtualu: co senior powinien wiedzieć o zagrożeniach” to cykl tematycznych spotkań realizowanych w ramach Szkoły @ktywnego Seniora we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Są to spotkania mające na celu wzrost poziomu świadomości zagrożeń wśród seniorów. Proponowana tematyka spotkań uwzględnia szeroki zakres zagadnień, od wybranych kwestii z zakresu patologii społecznych, przez zasady bezpieczeństwa i metody działania sprawców, aż po cyberprzestępczość.

9 grudnia 2015 r. w WBP w Krakowie odbyło się pierwsze z serii spotkań z nadkomisarzem Wojciechem Chechelskim z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie. Jego tematem były możliwości i zagrożenia w internecie. Prowadzący wymienił wśród nich cyberprzemoc, przestępstwa związane z bankowością internetową czy nieuprawnione uzyskiwanie danych, a także sposoby zabezpieczania się przed nimi. Uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestnictwa poprzez dyskusję i zadawanie pytań, co nadało spotkaniu formę niemal warsztatową.

Terminy kolejnych spotkań oraz ich tematyka uzgadniane będą z uwzględnieniem preferencji słuchaczy.

Spotkanie z Ewą RosolskąSpotkanie z Ewą Rosolską, autorką cyklu książek Tajemnica starego witraża odbyło się 7 grudnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Ewa Rosolska, to autorka publikująca dotychczas pod pseudonimem Marta Osa. Tym razem jednak debiutuje w powieści młodzieżowej. Pisarka, która zaczęła od książek dla dorosłych, zgrabnie przeniosła swoje ulubione motywy – tajemnicy, skarbu, przyjaźni, przyrody… w świat młodszych nastolatków, a zrobiła to z wielkim wdziękiem, językową lekkością i humorem.Spotkanie z Ewą Rosolską

Autorka opowiadała o sobie i swoim pisaniu dla młodych czytelników, odrobinę o książce - na tyle, żeby zachęcić młodych słuchaczy, najpierw do zadawania pytań, a potem do przeczytania samej książki. Pod koniec spotkania znalazł się również czas do zdobycia autografu pisarki, a nawet do indywidualnej rozmowy.

Warsztaty „Teatr w pracy z seniorami” i widowisko „Wędrowne Ptaki”W ramach projektu realizowanego we współpracy z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” w WBP w Krakowie odbyły się warsztaty dla edukatorów i instruktorów, w ramach których zorganizowane zostały dwie sesje szkoleniowe oraz widowisko teatralne z zajęciami z języka migowego. Projekt spotkał się z zainteresowaniem i dostarczył wielu wrażeń uczestnikom.

Na warsztatach pt. „Teatr w pracy z seniorami” uczestnicy – wśród których znajdowali się bibliotekarze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych – skupili się na technikach pracy teatralnej, w szczególności na ćwiczeniach i grach integracyjnych wykorzystujących sztuki teatru lalek. Wykonywali oni oraz animowali figury z papieru, opowiadali historie za pomocą wizualnego przekazu czy wykorzystywali sztukę autoekspresji, aby przedmioty codziennego użytku przekształcić w narzędzia komunikacji.

W październiku 2015 r. zaprezentowane zostało widowisko

w wykonaniu grupy międzypokoleniowej. Powstało ono jako rezultat działań projektu aktywizującego seniorów i służącego integracji międzypokoleniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Składało się z trzech etiud lalkowych. „Wędrowne ptaki” to rzecz o przemijaniu, refleksja nad jednostajną codziennością naszego życia i pytanie o jego sens. Jego odbiorcami w bibliotece była liczna grupa studentów oraz pracowników naukowych z Instytutu Psychologii UJ.

.

Ostatnia sesja warsztatowa odbyła się w grudniu 2015 r. Służyła ona omówieniu doświadczeń uczestników, którzy starali się wdrożyć zaprezentowane techniki i metody w pracy z własnymi grupami. Uczestnicy otrzymali także film oraz publikację książkową prezentujące doświadczenia Teatru Grodzkiego w pracy teatralnej z grupą międzypokoleniową.

Projekty