Katalog Online

Wyszukaj:

Tytuł
Autor

Rodzaj dokumentu:

Zaloguj się do katalogu:

Numer karty: Hasło:

Lub przejdź do katalogu aby zobaczyć więcej opcji wyszukiwania.

A A A

SeminariumW Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyło się bezpłatne seminarium z elementami pracy warsztatowej dla edukatorów, trenerów, bibliotekarzy, liderów organizacji pozarządowych, instruktorów i organizatorów UTW.

Na seminarium zaprezentowane zostały możliwości włączenia się w tematyczne grupy dyskusyjne na poziomie Europy oraz korzystanie z wirtualnych platform edukacyjnych.

Prelegenci to głównie praktycy na co dzień związani z działalnością projektową i edukacyjną na rzecz „uczenia się przez całe życie”. Równocześnie są to trenerzy posiadający doświadczenie w pracy z grupami dorosłych beneficjentów. Zaprezentują metody efektywnego nauczania grup różnych wiekowo (w tym seniorów) w instytucjach kultury i organizacjach oraz pokażą na przykładach, jak odpowiadać na potrzeby i skutecznie rozwiązywać problemy środowisk lokalnych w ramach realizowanych i planowanych projektów. Wskażą praktyczne inspiracje oraz udzielą przydatnych wskazówek. Seminarium składa się z dwóch części.

Program:

11.00 - 12.30, sala 245

Część I ogólna z elementami warsztatowymi:

 1. Klikasz i masz – czyli pozaformalna edukacja w instytucjach kultury i organizacjach
 • różnice w nauczaniu formalnym, pozaformalnym i nieformalnym,
 • biblioteka, muzeum, dom kultury, stowarzyszenie? Rzecz o „nowej kulturze uczenia się”,
 • rozwijanie kompetencji kluczowych w nauczaniu dorosłych/seniorów w obszarze obsługi komputera (TIK), nauki języków obcych, uczestnictwa w kulturze, wolontariatu,
 • media społecznościowe jako ogniwo komunikacji i wymiany doświadczeń (platforma EPALE, LABIB)

Prowadząca:
dr Maria Jedlińska – pracownik Działu Edukacji, Nauki i Badań Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, ekspert programów w obszarze włączenia cyfrowego i społecznego, koordynator krajowych i międzynarodowych projektów skierowanych do lokalnych środowisk, koordynator Programu „Szkoła @ktywnego Seniora – S@S, promotor współpracy międzypokoleniowej.

 1. O edukacyjnej roli tańca w pracy z osobami dorosłymi
 • terapia tańcem i ruchem (choreoterapia), metody pracy z dorosłymi (seniorami),
 • analiza, charakterystyka przypadków, rezultaty,
 • dobre praktyki (artecoaching – na przykładzie „Szkoły @ktywnego Seniora”).

Prowadząca:
Maja Strzelecka – pedagog, terapeuta, absolwentka kursu Metody Ruchu Autentycznego (Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy UK), instruktor – praktyk (terapia tańcem metodą Detlefa Kapperta)

12.30-13.00 przerwa

13.00-14.30

Część II warsztatowa – zajęcia w pracowni komputerowej
(dla zamkniętej grupy warsztatowej, 10-12 osób)

EPALE – ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

 • zasady działania, funkcjonalności (m.in. kalendarz wydarzeń, biblioteka materiałów, aktualności, blog, wyszukiwanie partnerów do projektów, społeczności praktyków, fora i dyskusje tematyczne),
 • możliwości wykorzystania EPALE w pisaniu wniosków i realizacji projektów Erasmus+
 • wspólne z Uczestnikami zakładanie indywidualnego konta użytkownika.

Prowadząca:
Anna Pokrzywnicka – ekspert Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro EPALE, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (Warszawa)

Narodowe czytanie Narodowe czytanie Narodowe czytanie Narodowe czytanie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie jak co roku, aktywnie włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. W tym roku, 3 września cała Polska czytała powieść Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”.

W Bibliotece krakowscy aktorzy m.in. Anna Branny, Kaja Sosnowska, Maciej Słota, Kajetan Wolniewicz i Jakub Kosiniak zaprezentowali zaadaptowane rozdziały powieści, które na tegoroczną edycję Narodowego Czytania przygotował p. Tomasz Burek, krytyk literacki, literaturoznawca i eseista.

Dodatkowo, dzięki współpracy z Kołem Naukowym Esperantystów przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego "Quo Vadis” w języku esperanto czytali przedstawiciele esperanckich środowisk Krakowa, z Uniwersytetem Jagiellońskim i Krakowskim Towarzystwem Esperanto, oraz goście. Poprzez internetowy most w czytaniu wzięli udział wykładowcy uniwersytetów, nauczyciele i działacze kultury z kilkunastu krajów wszystkich kontynentów, którzy doskonalili swoją znajomość języka esperanto na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzieło Quo Vadis, w tłumaczeniu córki Ludwika Zamenhofa, Lidii Zamenhof, weszło do światowego kanonu esperanckiej literatury tłumaczeniowej, jest znane na całym świecie i - wraz z przekładami innych arcydzieł literatury polskiej na ten język - przyczynia się do popularyzacji kultury polskiej. Czytanie było również dobrym wstępem do Roku Ludwika Zamenhofa, twórcy języka esperanto. Spotkaniu towarzyszyły dwie wystawy: ekspozycja przekładów H. Sienkiewicjęzyk esperanto oraz wystawa reprodukcji malarstwa dotycząca epoki Nerona, opracowana przez Dyrektora Instytutu Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, dra hab. Dariusza Tabora, prof. UPJP II, esperantystę.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a w rok później „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. W ubiegłym roku, 5 września, Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa w warszawskim Ogrodzie Saskim. W całej Polsce „Lalkę” przeczytano w ponad 1600 miejscowościach.

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z możliwości nabycia nowej wiedzy o książkach, poprzez lekcje i warsztaty biblioteczne oraz wycieczki po Bibliotece.

Projekty