Katalog Online

Wyszukaj:

Tytuł
Autor

Rodzaj dokumentu:

Zaloguj się do konta bibliotecznego:

Numer karty: Hasło:

Lub przejdź do katalogu aby zobaczyć więcej opcji wyszukiwania.

A A A

Z radością informujemy, że Seniorzy działający w ramach Szkoły @ktywnego Seniora będącej wspólnym projektem Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, podczas VIII SPORTOWEJ OLIMPIADY w Łazach "Trzeci Wiek na Start" zdobyli srebrny medal w pływaniu. Serdecznie gratulujemy Pani Agnieszce Macierzewskiej-Mikołajczyk. Podczas Eliminacji do II OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY SENIORÓW YouWin w Krakowie brązowy medal w dwóch kategoriach (skok w dal i rzut piłeczką) wywalczyła Pani Bogumiła Chwaja.

Więcej informacji o działaniach Szkoły @ktywnego Seniora TUTAJ

 

Zwycięzcom oraz wszystkim Uczestnikom S@S GRATULUJEMY!

Kraina Bajkozofii - Bon Kultury_4W ramach programu Bon Kultury 2016 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyła się pierwsza część cyklu „Podróże do Krainy Bajkozofii”.

Głównym celem warsztatów było kształtowanie u młodych odbiorców tożsamości pluralistycznej tj. postawy szacunku wobec wartości innych krajów, regionów i kultur. Podczas warsztatów Uczestnicy zapoznali się z ”Wielką Księgą Opowiadaczy Świata” (kultura arabska), japońską książką kamishibai oraz amerykańskimi i francuskimi książkami multisensorycznymi i artystycznymi. Wykorzystane bajki filozoficzne stały się podstawą do działań praktycznych poszerzających wiedzę o świecie, rozwijających wyobraźnię, ubogacających słownictwo oraz kształtujących refleksyjną postawę wobec człowieka, jego natury, życia w społeczeństwie oraz zachowań etycznych i proekologicznych. Uczestnicy aktywnie brali udział w zajęciach stosując w praktyce „Metodę Sześciu Kapeluszy Myślowych” Edwarda de Bono, zapoznawali się z różnorodnymi metodami rozwiązywania problemów z wyeliminowaniem zachowań agresywnych, poznawali sposoby samokontroli własnego zachowania. Praca w kilkuosobowych zespołach wymagała umiejętności współpracy w grupie i rozwijała empatię. Po każdych zajęciach odbywała się ewaluacja formatywna prowadzona  na podstawie wypowiedzi Uczestników oraz umiejętności wykorzystania przedstawionych informacji w działaniach praktycznych. Uczniowie i ich Opiekunowie wysoko oceniali zajęcia podkreślając ciekawą tematykę i wykorzystane materiały oraz interesujące metody pracy.

Warsztaty odbywałaby się w dwóch grupach wiekowych – dla dzieci w wieku szkolnym w Wypożyczalni i Pracowni dla Dzieci oraz dla młodzieży gimnazjalnej w Wypożyczalni i Pracowni dla Młodzieży. Warsztaty prowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Drugi cykl warsztatów realizowanych w ramach programu Bon Kultury 2016 rozpocznie się po wakacjach. Osoba odpowiedzialna za realizację Bonu Kultury w instytucji:  Agata Żak

Kontakt , tel. 12 37-52-256

 

Rok Sienkiewicza na Rajskiej_1W dniu 3 czerwca w Wypożyczalni i Pracowni dla Młodzieży odbyła się uroczysta gala podsumowująca dokonania uczestników konkursów, które zostały przeprowadzone  w związku z ustanowieniem roku 2016 – Rokiem Henryka Sienkiewicza: literacki „Turniej Kmicica”- o życiu  i twórczości pisarza oraz plastyczny „Sienkiewicz z wyobraźni”.

Uroczystą galę uświetnił występ członków Pocztu Krakowskiej Chorągwi Husarskiej, który mając swoją siedzibę na Wawelu pielęgnuje i rozwija tradycje XVII i XVIII wieku. Kultura i obyczaje tych epok, a szczególnie czasy króla Jana Sobieskiego, dzieje husarii oraz lekcje żywej historii są główną domeną Pocztu. Panowie Filip Karpowicz i Karol Starowicz przybyli ubrani w piękne burgundowe żupany przepasane jedwabnymi pasami kontuszowymi, a staropolską  niebieską suknię zaprezentowała Nika Gołąb. Karol Starowicz -  student historii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim z pasją przedstawił  dzieje husarii wspierając swój wywód ciekawą prezentacją. Ochotnik, zaproszony na scenę z sali, osobiście doświadczył, jak trudne i ciężkie do noszenia były niektóre elementy wyposażenia husarskiego, takie jak  żupan, kirys, szyszak, karwasze, naramiennice, szabla i kopia.

Laureatom nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczył Jerzy Woźniakiewicz - Dyrektor WBP w Krakowie.

Prace nagrodzone oraz nadesłane w konkursie "Sienkiewicz z wyobraźni" można oglądać w Wypożyczalni i Pracowni dla Młodzieży od 10 czerwca do 31 grudnia 2016.

 

Partnerem i fundatorem I nagrody i dwóch wyróżnień w konkursie  „Sienkiewicz z wyobraźni” jest Stowarzyszenie Polonistów przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Projekty